EPIKRANT

is het tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontactgroepen voor Epilepsie 

De Epikrant verschijnt 4 maal per jaar en

  • behandelt zowel medische als sociale onderwerpen rond epilepsie
  • brengt verslag uit van vergaderingen van de contactgroepen in de verschillende provincies, van studiedagen, van nationale, internationale en Europese congressen rond epilepsie
  • geeft informatie over initiatieven op sociaal vlak
  • schets de werking van de contactgroepen
  • laat toe eigen ervaringen rond epilepsie kenbaar te maken en die van anderen te leren kennen

De EPKRANT wordt verspreid over heel Vlaanderen en is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE) en de Epilepsie Liga -  de eindredactie is in handen van de Epilepsie Liga. Vrijwilligers van vzw IKAROS zijn lid van de Epikrant-redactie.

Een abonnement op de Epikrant = lid worden bij vzw IKAROS

  • basislidgeld of -abonnement: € 25,00 (lid) - € 30,00 (steunend lid)  per jaar
  • over te maken op het rekeningnummer BE29 0689 4296 0164 (! NIEUW)

van vzw IKAROS, Veeweg 74, 9940 EVERGEM
met vermelding ‘abo Epikrant/lidgeld’ + naam en adresgegevens