Welkom

 • Ben je ouder van een kind met epilepsie?
 • Of heb je zelf epilepsie, je partner, familielid, vriend?
 • Of heb je als jongere met epilepsie heel wat vragen of nood aan een babbel?
 • Of ben je al of niet beroepshalve geïnteresseerd in epilepsie?

dan kan je terecht bij onze Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw!

vzw IKAROS werkt nauw samen met de Epilepsie Liga

privacybeleid vzw IKAROS

---------------------------------------------------------------------------------------

Internationale Epilepsiedag 12-02-2024

Er is helaas nog altijd een zeker taboe rond epilepsie, en mensen met epilepsie zijn nog te vaak het doelwit van discriminatie op school, op het werk, tijdens vrijetijdsactiviteiten, …
Dit alles is te wijten aan onwetendheid, het gebrek aan kennis en het bestaan van ‘fabels’ over epilepsie! Deze fabels en onwaarheden zorgen voor veel onnodige hindernissen in het dagelijkse leven van hen die bij epilepsie betrokken zijn!

Wij van vzw IKAROS willen die fabels uit de wereld helpen!

Correctie informatie en meer openheid rond deze aandoening kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven van hen die er mee geconfronteerd zijn!


Epikrant 40-4 2023

EPIKRANT: een belangrijke informatiebron over epilepsie in Vlaanderen!

Een samenwerking tussen vzw IKAROS en de Epilepsie Liga 

Uitgave 40/4 - okt-nov-dec 2023 is uit!

Enkele artikels 

 • Pilootproject Episcreening te Pulderbos: over vroegtijdig opsporen van cognitieve en gedragsproblemen bij kinderen met epilepsie
 • Frontaalkwabepilepsie, de tweede meest voorkomende vorm van epilepsie
 • Moet ik mijn aanvallen registreren? En hoe?
 • Alcohol als uitlokkende factor voor aanvallen - met o.a. waarop letten als persoon met epilepsie
 • 40 jaar Epikrant - van 1982 tot nu
 • Aanvullende en complementaire therapieën
 • Aankondiging Internationale en Vlaamse Epilepsiedag
 • Het verhaal van Emeline
 •  ... en nog veel meer

Ben je geïnteresseerd om ook de EPIKRANT te ontvangen? Stuur dan een bericht naar ikaros@skynet.be