Wat doet IKAROS?

We organiseren

  • vier maal per jaar een  informatie- of  praatnamiddag rond epilepsie, waar ook kinderen en jongeren welkom zijn
  • gesprekavonden voor doelgroepen zoals ouders van kinderen met epilepsie, mensen met epilepsie en partners
  • een daguitstap of een weekend voor onze leden

 

We geven

  • de nodige informatie en steun via telefoon, internet, folders en brochures
  • informatie- en vormingssessies over epilepsie aan scholen en studenten, verenigingen, diensten en instellingen

 

vzw IKAROS nodigt iedereen uit tot meer openheid rond de aandoening ‘epilepsie’!

vzw IKAROS werkt nauw samen met de  Epilepsie Liga (http://www.epilepsieliga.be) en de andere Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE) (zie LINKS).

vzw IKAROS is een erkende vrijwilligersorganisatie - decreet van 23/3/94 betreffende het Georganiseerd Vrijwilligerswerk in de Welzijns- en Gezondheidssector - Vlaamse Overheid – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Afdeling Welzijn en Samenleving.

Ondernemingsnummer 425.841.975